CHAT

Naruto 56Život či smrt? Na naučení hmatu závisí život

Komentáře