CHAT

Naruto 193Výzva doja Bibo! Výbušné mládí!

Episodu přeložila skupina CNT

Komentáře